Εγγραφτείτε

Ο κωδικός πρέπει να περιέχει τουλάχιστον 8 χαρακτήρες συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον ένα μεγάλο γράμμα και έναν αριθμό

Εξοικειωθείτε με τις παρακάτω πληροφορίες, μετακινήστε το φερμουάρ κια εκφράστε την παρακάτω συναίνεση
Το να δώσετε τα δεδομένα στο παρόν έντυπο είναι εθελοντικό και δεν αποτελεί καμία νομική υποχρέωση, αλλά το να μην δώσετε αυτά τα δεδομένα και έλλειψη έκφρασης των παρακάτω συναινέσεων προκαλεί:
- έλλειψη δυνατότητας αποστολής σας του πιστοποιητικού που διαβεβαιώνει ολοκλήρωση της εκπαίδευσης σας από το Διαχειριστής
- έλλειψη δυνατότητας αποστολής της εμπορική επικοινωνίας.
Ο Διαχειριστής των δεδομένων θα είναι (δηλαδή όνομα, επώνυμο, e-mail, τηλέφωνο, ονομασία εταιρείας, διεύθυνση) θα είναι: εταιρία περιορισμένης ευθύνης «MANN+HUMMEL FT Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.» με έδρα στι Γκόστυν [Gostyń] (Τ.Κ. 63-800), επί της οδού Βροτσλάβσκα [ul. Wrocławska] 145, εγγεγραμμένη στο μητρώο επιχειρηματιών του Εθνικού Δικαστικού Μητρώου το οποίο τηρείται από το Πρωτοδικείο Πόζναν - Νόβε Μιάστο ι Βίλντα [Poznań-Nowe Miasto i Wilda] στο Πόζναν [Poznań], Θ΄Οικονομικό Τμήμα του Εθνικού Δικαστικού Μητρώου KRS, υπ. τον αριθμό: KRS 0000674026, ΑΦΜ: 696-14-13-485 Στατιστικός αριθμός επιχείρησης (REGON): 410348770, e-mail: rodo@mann-hummel-ft.pl
Ο παραλήπτης των δεδομένων σας, εκτός του Διαχειριστή, μπορεί να είναι τα υποκείμενα που παρέχουν προς το Διαχειριστή των υπηρεσιών στο πλαίσιο της διαχείρισης των διευθύνσεων e-mail, των αναλυτικών, της αποστολής και της προετοιμασίας των newsletter και της εμπορικής επικοινωνίας [τα υποκείμενα στα οποία ανατέθηκε η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα]. Ο Διαχειριστής θα παραδώσει τα δεδομένα σας στην αυτοματοποιημένη απόφαση με σκοπό τη παραλαβή των πληροφοριών σχετικά με το πλαίσιο και το επίπεδο ενφιαφέροντος για τα προϊόντα του και με σκοπό τον προορισμό του πλαισίου συνεργασίας και των προϊόντων που μπορούν να σας ενδιαφερθούν.
ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Εκφράζω τη συναίνεσή μου στη επεξεργασία των δεδομλενων προσωπικού χαρακτήρα μου από τον παραπάνω Διαχειρισή (MANN+HUMMEL FT Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k),με σκοπό την αποστολή του πιστοποιητικού το οποίο διαβεβαιώνει ολοκλήρωση της εκπαίδευσης η οπία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα www.academy.filtron.eu ή στην ιστοσελίδα www.institute.wixeurope.com Υποβάλλω την παρούσα συναίνεσή μου εθελοντικά και δηλώνω ότι ενημερώθηκα για τα δικαιώματά μου δηλαδή για το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα, το δικαίωμα διόρθωσής τους, το δικαίωμα μεταφοράς τους καθώς και για το δικαίωμα υποβολής παραπόνου στην εποπτική αρχή δηλαδή στο Γενικό Επιθεωρητή Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Είμαι συνειδητός/ή ότι η παρούσα συναίνεση μπορεί να αποσυρθεί οποιοδήποτε χρόνο μέσα από τη γραπτή μου δήλωση, ενώ η απόσυρση της συναίνεσης δεν επηρεάζει τη συμβατότητα με το νόμο της επεξεργασίας η οποία έγινε βάσει της παρούσας συναίνεσης, πριν από την απόσυρσή της. Τα δεδομένα υπόκεινται στην επεξεργασία με το παραπάνω σκοπό κατά την περίοδο απαραίτητο για εκτέλεση αποστολής του παραπάνω πιστοποιητικού.
ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕ ΣΚΟΠΌ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Εκφράζω τη συναίνεσή μου στη επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μου από τον παραπάνω Διαχειριστή (MANN+HUMMEL FT Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k), με σκοπό την αποστολή μου της εμπορικής επικοινωνίας και των newsletter σχετικά με τα προσφερόμενα από αυτόν προϊόντα, τη δραστηριότητά του και τις τρέχουσες δράσεις προαγωγής και θεματικές, κατά την περίοδο χρήσης της υπηρεσίας. Υποβάλλω την παρούσα συναίνεσή μου εθελοντικά και δηλώνω ότι ενημερώθηκα για τα δικαιώματά μου δηλαδή για το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα, το δικαίωμα διόρθωσής τους, το δικαίωμα μεταφοράς τους καθώς και για το δικαίωμα υποβολής παραπόνου στην εποπτική αρχή δηλαδή στο Γενικό Επιθεωρητή Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Είμαι συνειδητός/ή ότι η παρούσα συναίνεση μπορεί να αποσυρθεί οποιοδήποτε χρόνο μέσα από τη γραπτή μου δήλωση, ενώ η απόσυρση της συναίνεσης δεν επηρεάζει τη συμβατότητα με το νόμο της επεξεργασίας η οποία έγινε βάσει της παρούσας συναίνεσης, πριν από την απόσυρσή της. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μου υπόκεινται στη επεξεργασία από τι Διαχειριστή με τον παραπάνω σκοπό κατά την περίοδο που λήγει όταν ο χρήστης ζητήσει την παύση εκτέλεσής της.
ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ
Εκφράζω τη συναίνεσή μου στη χρήση από τον παραπάνω Διαχειριστή (MANN+HUMMEL FT Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k) των τερματικών συσκευών τηλεπικοινωνίας για εκτέλεση ενημερωτικών και μάρκετινγκ δράσεις με σκοπό να μου παρουσιάσει την παραγγελμένη από μένα εμπορική επικοινωνία
ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Εκφράζω τη συναίνεσή μου να αποδεχθώ στην δεδομένη παραπάνω τη διεύθυνσή μου e-mail και το τηλέφωνο την εμπορική επικοινωνία σχετικά με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις τρέχουσες δράσεις προαγωγής και θεματικές που διοργανώνονται από το παραπάνω Διαχειριστή (MANN+HUMMEL FT Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k)