registrujte se

Lozinka mora sadržavati min. 8 znakova, uključujući barem jedno veliko slovo i jednu cifru.

Upoznajte se sa informacijama ispod, pomjerite klizač nadolje i dajte svoj pristanak
Unošenje podataka u ovaj formular je dobrovoljno i ne predstavlja zakonsku obavezu, ali ako ih ne unesete i ne date dolje određene pristanke, kao rezultat:
- Voditelj obrade podataka neće moći poslati certifikat o završetku obuke
- neće biti moguće slanje komercijalnih informacija.
Voditelj obrade ličnih podataka (tj. ime, prezime, e-mail, broj telefona, naziv firme, adresa) će biti: društvo MANN+HUMMEL FT Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. sa sjedištem u Gostinju (63-800), ul. Wrocławska 145, upisano u Registar preduzetnika Državnog sudskog registra koji vodi Općinski sud Poznanj – Nowe Miasto i Wilda u Poznanju, IX Privredno odjeljenje Državnog sudskog registra pod brojem KRS 0000674026, NIP [poljski porezni identifikacioni broj preduzeća]: 696-14-13-485, REGON [poljski statistički broj]: 410348770, e-mail: rodo@mann-hummel-ft.pl
Primatelj Vaših podataka, osim samog Voditelja obrade, mogu biti subjekti koji pružaju usluge Voditelju obrade na području upravljanja e-mail adresama, analitike, slanja i pripreme za slanje gore spomenutih biltena i komercijalnih informacija [subjekti zaduženi za obradu ličnih podataka]. Voditelj obrade će podvrgnuti Vaše podatke automatskom donošenju odluka u cilju pridobijanja informacija o opsegu i nivou interesiranja za njegove proizvode te određivanja opsega saradnje i proizvoda koji Vam mogu biti zanimljivi.
PRISTANAK ZA OBRADU LIČNIH PODATAKA U CILJU SLANJA CERTIFIKATA
Dajem pristanak za obradu mojih ličnih podataka od strane gore navedenog Voditelja obrade (društvo MANN+HUMMEL FT Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k), u cilju slanja certifikata o završetku obuke koja je dostupna na web-stranici www.academy.filtron.eu ili www.institute.wixeurope.com. Ovaj pristanak dajem dobrovoljno i izjavljujem da sam upoznat/a s pravima koja imam, tj. s pravom na pristup podacima, njihov ispravak, brisanje ili ograničavanje obrade i pravom na prigovor na obradu, pravom na prijenos podataka, kao i pravom na podnošenje žalbe nadzornom tijelu tj. Agenciji za zaštitu ličnih podataka. Svjestan/a sam da ovaj pristanak mogu opozvati u svakom trenutku pismenom izjavom a opoziv pristanka ne utječe na zakonitost obrade koja je napravljena na osnovu ovog pristanka prije njegovog opoziva. Podaci će se obrađivati za gore navedene ciljeve u periodu koji je neophodan za slanje gore navedenog certifikata.
PRISTANAK ZA OBRADU LIČNIH PODATAKA U CILJU SLANJA KOMERCIJALNIH INFORMACIJA
Dajem pristanak za obradu mojih ličnih podataka od strane gore navedenog Voditelja obrade (društvo MANN+HUMMEL FT Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k), u cilju slanja komercijalnih informacija i biltena vezanih za proizvode koje nudi, njegovu djelatnost i aktualne promotivne i tematske akcije, za vrijeme korištenja usluge. Ovaj pristanak dajem dobrovoljno i izjavljujem da sam upoznat/a s pravima koja imam, tj. s pravom na pristup podacima, njihov ispravak, brisanje ili ograničavanje obrade i pravom na prigovor na obradu, pravom na prijenos podataka, kao i pravom na podnošenje žalbe nadzornom tijelu tj. Agenciji za zaštitu ličnih podataka. Svjestan/a sam da ovaj pristanak mogu opozvati u svakom trenutku pismenom izjavom a opoziv pristanka ne utječe na zakonitost obrade koja je napravljena na osnovu ovog pristanka prije njegovog opoziva. Voditelj obrade će obrađivati lične podatke u gore navedenom cilju u periodu do završetka njihove realizacije na zahtjev korisnika.
PRISTANAK ZA KORIŠTENJE TELEKOMUNIKACIJSKE TERMINALNE OPREME
Dajem pristanak za korištenje od strane gore navedenog Voditelja obrade (društvo MANN+HUMMEL FT Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k) telekomunikacijske terminalne opreme za obavljanje informativnih i marketinških djelatnosti da mi se predstavi naručena komercijalna informacija.
PRISTANAK ZA DOBIJANJE KOMERCIJALNIH INFORMACIJA
Dajem pristanak za dobijanje na gore navedenu e-mail adresu i broj telefona komercijalnih informacija u vezi s proizvodima, uslugama i aktualnim ponudama i promotivnim i tematskim akcijama koje organizira gore navedeni Voditelj obrade (društvo MANN+HUMMEL FT Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k).