Registrer deg

Et passord må inneholde minst 8 tegn, inkludert minst en stor bokstav og ett siffer.

Les informasjonen nedenfor, bruk rullefeltet for å flytte deg nedover siden og gi samtykke
Opplysningene i dette skjemaet oppgis frivillig og dette utgjør ikke en lovlig forpliktelse, men hvis man verken oppgir disse opplysningene eller samtykker til det som står nedenfor, kan Administratoren ikke:
- sende sertifikatet som bekrefter fullført opplæring
- sende kommersiell informasjon.
Administratoren av opplysningene (dvs. fornavn, etternavn, e-post, telefonnummer, selskapets navn, adresse) skal være: MANN+HUMMEL FT Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. med hovedkontor i Gostyń (63-800) i ul. Wrocławska 145, registrert i Rejestr Przedsiębiorców [det polske foretaksregisteret] ført av Sąd Rejonowy [tingsretten] for bydelene Poznań – Nowe Miasto og Wilda i Poznań, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego [den ellevte næringslivsavdelingen av det polske aksjeselskapsregisteret] med KRS-nummer 0000674026, NIP [det polske MVA-nummeret]: 696-14-13-485, REGON [det polske organisasjonsnummeret]: 410348770, e-post: rodo@mann-hummel-ft.pl
Mottakeren av dine opplysninger, bortsett fra selve Administratoren, kan være enheter som yter tjenester til Administratoren innenfor e-post administrasjon, analyse, forsendelse og forberedelse av de ovennevnte nyhetsbrev og kommersiell informasjon [enheter betrodd med behandling av opplysninger]. Administratoren vil bruke dine opplysninger i en automatisert beslutningsprosess for å få informasjon om omfanget av og interessenivået for produktene sine og for å bestemme omfanget av samarbeid og produkter som du kan være interessert i.
SAMTYKKE TIL BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER I FORBINDELSE MED FORSENDELSE AV SERTIFIKATET
Jeg samtykker til at den ovennevnte Administratoren (MANN+HUMMEL FT Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k) kan behandle mine personopplysninger for å sende sertifikatet som bekrefter fullført opplæring tilgjengelig på nettsiden www.academy.filtron.eu eller på nettsiden www.institute.wixeurope.com Mitt samtykke er frivillig og jeg bekrefter at jeg har blitt informert om mine rettigheter, det vil si retten til tilgang til mine personopplysninger, deres sletting eller begrensning av behandling av disse, samt retten til å motsette meg behandling av mine personopplysninger, retten til å overføre mine personopplysninger og retten til å sende inn klage til tilsynsorganet, det vil si den polske Generalinspektøren for beskyttelse av personopplysninger/Formannen for kontoret for personopplysninger. Jeg er oppmerksom på at jeg kan trekke tilbake dette samtykket når som helst ved skriftlig erklæring, og tilbaketrekking av samtykke påvirker ikke lovligheten av behandlingen som ble utført under dette samtykket før den ble trukket tilbake. Opplysningene skal behandles utelukkende i denne forbindelse i perioden med forsendelse av det ovennevnte sertifikatet.
SAMTYKKE TIL BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER I FORBINDELSE MED FORSENDELSE AV SERTIFIKATET
Jeg samtykker til at den ovennevnte Administratoren (MANN+HUMMEL FT Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k) kan behandle mine personopplysninger for å sende kommersiell informasjon og nyhetsbrev om produktene solgt av Administratoren, dens virksomhet og nåværende kampanjer og tematiske kampanjer, på tidspunktet for bruk av tjenesten. Mitt samtykke er frivillig og jeg bekrefter at jeg har blitt informert om mine rettigheter, det vil si retten til tilgang til mine personopplysninger, deres sletting eller begrensning av behandling av disse, samt retten til å motsette meg behandling av mine personopplysninger, retten til å overføre mine personopplysninger og retten til å sende inn klage til tilsynsorganet, det vil si den polske Generalinspektøren for beskyttelse av personopplysninger/Formannen for kontoret for personopplysninger. Jeg er oppmerksom på at jeg kan trekke tilbake dette samtykket når som helst ved skriftlig erklæring, og tilbaketrekking av samtykke påvirker ikke lovligheten av behandlingen som ble utført under dette samtykket før den ble trukket tilbake. Opplysningene skal behandles i denne forbindelse av Administratoren inntil brukeren ber om å stoppe tjenesten.
SAMTYKKE TIL BRUK AV TELETERMINALUTSTYR
Jeg samtykker til at den ovennevnte Administratoren (MANN+HUMMEL FT Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k) kan bruke teleterminalutstyr til å utføre de ovennevnte informasjons- og markedsføringsaktiviteter for å gi meg den bestilte kommersielle informasjonen
SAMTYKKE TIL Å MOTTA KOMMERSIELL INFORMASJON
Jeg samtykker til å motta kommersiell informasjon om produkter, tjenester og gjeldende tilbud og salgskampanjer, samt tematiske salgskampanjer organisert av den ovennevnte Administratoren (MANN+HUMMEL FT Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k) på den ovennevnte e-post adressen og det ovennevnte telefonnummeret.