Zarejestruj się

Hasło musi zawierać min. 8 znaków w tym przynajmniej jedną wielką literę i jedną cyfrę.

Zapoznaj się z poniższymi informacjami, przesuń suwak w dół i wyraź poniższą zgodę
Podanie danych w powyższym formularzu jest dobrowolne i nie stanowi prawnego obowiązku, lecz brak podania tychże danych i brak wyrażenia określonych poniżej zgód skutkuje:
- brakiem możliwości wysyłki przez Administratora certyfikatu potwierdzającego ukończenie szkolenia
- brakiem możliwości wysyłki informacji handlowej.
Administratorem danych (tj. imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu, nazwa firmy, adres) będzie: MANN+HUMMEL FT Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Gostyniu (63-800), przy ul. Wrocławskiej 145, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000674026, NIP: 696-14-13-485, REGON: 410348770, e-mail: rodo@mann-hummel-ft.pl
Odbiorcą Twoich danych, poza samym Administratorem mogą być podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi w zakresie zarządzania adresami e-mail, analityką, wysyłką i przygotowaniem do wysyłki ww. newsletterów i informacji handlowych [podmioty, którym powierzono przetwarzania danych osobowych]. Administrator będzie poddawał Twoje dane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji za pomocą programów i aplikacji mających na celu uzyskanie informacji na temat zakresu i poziomu zainteresowania jego produktami oraz w celu ustalenia zakresu współpracy i produktów, które mogą Cię zainteresować.
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELU WYSYŁKI CERTYFIKATU
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez wskazanego wyżej Administratora (MANN+HUMMEL FT Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k), w celu wysyłki certyfikatu potwierdzającego ukończenie szkolenia dostępnego na stronie www.academy.filtron.eu lub na stronie www.institute.wixeurope.com Zgodę niniejszą składam dobrowolnie i oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a o przysługujących mi uprawnieniach, tj. prawie dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, a także prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych/Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jestem świadomy/a, że niniejsza zgoda może być przeze mnie odwołana w każdym czasie poprzez pisemne oświadczenie, zaś wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie niniejszej zgody przed jej wycofaniem. Dane przetwarzane będą w ww. celu wyłącznie w okresie niezbędnym do wysyłki ww. certyfikatu.
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELU WYSYŁKI INFORMACJI HANDLOWYCH
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez wskazanego wyżej Administratora (MANN+HUMMEL FT Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k), w celu przesyłania mi informacji handlowych oraz newsletterów dotyczących oferowanych przez niego produktów, jego działalności oraz aktualnych akcji promocyjnych i tematycznych, na czas korzystania z usługi. Zgodę niniejszą składam dobrowolnie i oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a o przysługujących mi uprawnieniach, tj. prawie dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, a także prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych/Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jestem świadomy/a, że niniejsza zgoda może być przeze mnie odwołana w każdym czasie poprzez pisemne oświadczenie, zaś wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie niniejszej zgody przed jej wycofaniem. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w ww. celu w okresie do zaprzestania ich realizacji na prośbę użytkownika.
ZGODA NA KORZYSTANIE Z TELEKOMUNIKACYJNYCH URZĄDZEŃ KOŃCOWYCH
Wyrażam zgodę na korzystanie przez wskazanego wyżej Administratora (MANN+HUMMEL FT Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k). z telekomunikacyjnych urządzeń końcowych do prowadzenia ww. działań informacyjnych i marketingowych celem przedstawiania mi zamówionej informacji handlowej.
ZGODA NA OTRZYMYWANIE INFORMACJI HANDLOWYCH
Wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazany powyżej adres e-mail i numer telefonu informacji handlowych dotyczących produktów, usług oraz aktualnych ofert i akcji promocyjnych i tematycznych organizowanych przez wskazanego wyżej Administratora (MANN+HUMMEL FT Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k).